تولیدمحصول

1- طراحی و تولید اولیه کیت تشخیص کمی و کیفی  HIV

2- تولید کیت استخراج  DNAبه کمک نانو ذره های طلا جهت جداسازی و تشخیص اختصاصی ویروس های پاپیلومای پرخطر انسانی از نمونه های بافتی و سلولی

3- تولید آزمایشگاهی آنزیم  DNA Polymerase

4- تولید آزمایشگاهی استرپتوکیناز تغییر یافته جهت استفاده در جراحی ها

5- تولید ماده نگهدارنده ی سلول ،  DNA و  RNA

6- تولید RNA سنتتیک پایدار جهت RNA درمانی و یا مطالعات سلول های بنیادی

7- تولید پروتئین نوترکیب هپاتیت C جهت استفاده در تولید کیت های تشخیصی آنتی ژن مربوط به آن

8- تولید آزمایشگاهی آنزیم گالاکتوز دهیدروژناز جهت کیت های تشخیصی بیماری گالاکتوزمیا

ثبت اختراع

1- کیت استخراج DNA به کمک نانوذره‌های طلا جهت جداسازی و تشخیص اختصاصی ویروس‌های پاپیلومای پرخطر انسانی از نمونه‌های بافتی

2- طراحی کیت تشخیص پیش از تولد ناهنجاریهای تعدادی کروموزوم های 13، 18، 21، X و Y برپایه تکنیک Quantitative Fluorescence-Polymerase Chain Reaction(QF-PCR) با استفاده از توالی های اختصاصی نشان گر و میکروساتلایت ها در جمعیت ایران

3- طراحی واکسن نوترکیب هپاتیت C با استفاده از شبح باکتریایی

جذب گرنت

1- جذب 60 میلیون تومان خارج از دانشگاه برای تصویب پروژه های تحقیقاتی مربوط به مرکز تحقیقات

2- جذب اسپانسرهای کنگره به میزان 215 میلیون تومان

3- جذب گرنت های پژوهشی در ارتباط با index  بالا و چاپ مقالات

فعالیت ارتباط با صنعت و جذب بودجه

1- عقد قرار دادبا سازمان انتقال خون استان فارس جهت انجام پروژه تحقیقاتی مربوط به سازمان

2- عقد قرار داد با مرکز فوریت های پزشکی استان فارس جهت انجام آزمایش های مورد نیاز آن ها

3- مشاوره با مرکز آنفولانزای استان فارس

4- مشاوره با مرکز HIV استان فارس

افتخارات مرکز

- برگزاری دومین کنگره بین المللی بیماری های خونی (چالش های جدید در تشخیص و درمان ) در اردیبهشت96

شرکت در کنگره

1- دریافت گرنت و پذیرش مقاله به صورت پوستر در سی و یکمین کنگرهInternational Society for Laboratory Hematology  (بروکسل- بلژیک) تحت عنوان :

“Phosflow assessment of PDGFRA phosphorylation state: A guide for tyrosine kinase inhibitor targeted therapy in hypereosinophilia patients”

2- ارائه مقالات مرکز به صورت پوستر در یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران تحت عنوان:

A Meta-Analysis of Potential Utility of HCV Core Antigen Testing for Active Diagnosis of HCV Infection”

“Frequency of Isolation and Antimicrobial Resistance Pattern of Gram-Negative Bacteria Isolated from Patients Referred to Private Diagnostic Medical Laboratories in Fars, Southwest Iran”

3- ارائه مقاله مرکز به صورت سخنرانی در اولین کنگره بین المللی زیست پزشکی (تهران –ایران) تحت عنوان :

“Temperature Sensitive Smart Nanocarriers:A Novel Approach in Cancer Gene Therapy”

4- ارائه مقاله مرکز به صورت پوستر در دهمین کنگره بین المللی HHV-6 & HHV-7(برلین –آلمان) تحت عنوان :

“Prevalence of human herpes Virus 6 DNAemia in Hashimoto and non Hashimoto hypothyroidism patients”

5- ارائه مقالات مرکز به صورت پوستر در دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی بیوتکنولوژی ایران تحت عنوان :  

“A Promising Therapeutic Target in Acute Myeloid Leukemia”

“Application of Bacterial Ghost in Medical Biotechnology: A Carrier and Targeting Vehicle”

6- ارائه مقالات مرکز به صورت پوستر در دومین کنگره بین المللی بیماری های خونی (شیراز –ایران) تحت عنوان :  

“ Association of serum ferritin level with insulin resistance in β-thalassemia patients”

“ The effect of combination therapy using sodium valproate, lithium chloride and selecoxib on angiogenesis of chicken chorioallantoic  membrane”

“ Evaluate the disregulation of 7 microRNA in chronic lymphocytic leukemic patients serum”

“ Significant down regulation of mir-128 in childhood acute lymphocytic leukemia during treatment”

“ Evaluation of flow cytometry and kleihauer techniques for quantification of fetomaternal haemorrage”

“Evaluation of CD200 marker variations and its correlations in with different stages of disease in CLL patients”

“ Evaluation of microRNA expression in formalin-fixed paraffin embedded tissue of DLBCL patients”

7- ارائه مقاله مرکز به صورت سخنرانی در دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک (تهران –ایران) تحت عنوان :

“In vitro Targeting of Prostate Cancer Cells Using Adenoviral Vector Containing Apoptin Gene under PSA Promoter”

8- ارائه مقالات مرکز به صورت پوستر در دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک (تهران –ایران) تحت عنوان : 

 Comparison of Conventional and Advanced Methods for DNA Extraction from Formalin Fixed Paraffin Embedded Tissues”

“In vitro Targeting of Prostate Cancer Cells Using Adenoviral Vector Containing Apoptin Gene under PSA Promoter”

9- برگزیده شدن مقاله مرکز به عنوان مقاله برتر در پنجمین کنگره بین المللی هپاتیت تحت عنوان:

“In vitro replication of HCV in peripheral blood mononuclear cells: Evidence for recurrent hepatitis C virus infection”

10- برگزیده شدن مقاله مرکز به عنوان مقاله برتر در هفتمین کنگره بین المللی میکروبیولوژی بالینی ایرانیان تحت عنوان:  

“Development of reverse microplate hybridization assay for rapid detection of Isoniazid resistant of Mycobacterium tuberculosis in clinical samples”

11- حضور عضو هیئت علمی مرکز سرکار خانم دکتر شریف زاده به عنوان عضو کمیته علمی در کنگره بین المللی خون، بیماری ها و کاربردهای بالینی یاسوج در اردیبهشت ماه 1394

 سایر موارد

1- راه اندازی بانک پلاسمیدی و سلولی

2- راه اندازی پروژه تشخیص RNA درون سلولی با روش فلوسایتومتری

3- طراحی و ساخت نانوپارتيكل ها به عنوان حامل ژن در سلول های سرطانی

 

 

 

 

 

 

 

 
مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی
 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی
تلفن: 32270301-71-98+
نمابر: 32270301-71-98+
رایانامه:dlstrc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها

کارگاه های برگزار شده

آئین نامه ها و فرم ها

     ثبت اختراعتازه های سایت