اولویت های پژوهشی

به طور کلی، فعالیت های تحقیقاتی اين مركز در راستاي رفع و تسهيل برخی از مشکلات چالش برانگیزي که جامعه علوم آزمايشگاهي امروزه با آن مواجه گرديده و همچنين ارائه برنامه برای تحقیقات ميان رشته اي در زمینه های تحقيقاتي کلیدی پایه و بالینی جهت توليد محصولات نوآورانه مي باشد. برنامه استراتژیک اين مركز شامل نه اولویت اصلی است که برای دستیابی به استانداردهای آزمایشگاه با کیفیت بالا کمک خواهد کرد.

1. توسعه روش ها ي حساس تر و دقیق آزمایشگاهی برای بهبود نتایج آزمون در مقایسه با روش های مرسوم فعلی

2. طراحی و ساخت کیت تشخیصی در رقابت با شرکت های خارجی .

3. ایجاد آزمايش هاي نوين در پاسخ به نياز های جامعه پزشکی كشور برای بهبود تشخیص بالینی.

4. توسعه پژوهش های بنیادی به منظور بهبود تضمین کیفیت در آزمایشگاه های بالینی.

5. تحقيقات كاربردي برای تعیین محدوده طبيعي پارامترهاي آزمايشگاهي در میان جمعیت ایران با توجه به سن و جنس.

6. تربيت نيروي انساني محقق در زمينه علوم و تكنولوژي تشخيص آزمايشگاهي

7. ترغيب، تشويق و بكارگيري محققين

8. كوشش در جلب توجه و همكاري مراكز تحقيقاتي و اجرايي مربوطه در داخل كشور

9. همكاري علمي با مراكز تحقيقاتي و آموزشي ساير كشورها و سازمان هاي بين المللي با رعايت قوانين و مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران

 
مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی
 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی
تلفن: 32270301-71-98+
نمابر: 32270301-71-98+
رایانامه:dlstrc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها

کارگاه های برگزار شده

آئین نامه ها و فرم ها

     ثبت اختراعتازه های سایت