مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در سال 1389 تاسیس شد. کار در تمام زمینه های علمی کاربردی، بنیادی، توسعه ای و میان رشته ای از اهداف تاسیس این مرکز است. این مرکز شامل 3 آزمایشگاه تخصصی کشت سلولی، مولکولی، آزمایشگاه های موجود در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز است.

Feature Slides

گزارش دومين كنگره بين المللي بيماري هاي خوني"چالش هاي جديد در تشخيص و درمان"1396-3-1

دومين كنگره بين المللي بيماري هاي خوني  با رويكرد چالش هاي جديد در تشخيص و درمان چهارشنبه 13 ارديبهشت ماه با حضور رياست دانشگاه علوم پزشكي شيراز، قائم مقام رياست دانشگاه در مراكز تحقيقاتي، رياست دانشكده پيراپزشكي و ساير مسئولان در مجتمع فرهنگي دانشگاه شيراز آغاز به كار كرد و در روز جمعه 15 ارديبهشت ماه خاتمه يافت.

اين كنگره به همت مركز تحقيقات علوم و فناوري تشخيص آزمايشگاهي و مركز تحقيقات هماتولوژي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در كلان منطقه 5 آمايشي برگزار گرديد.

محورهاي كنگره شامل هموگلوبينوپاتي، اختلالات خوش خيم و بدخيم خوني، عفونت در بيماريهاي خوني، طب انتقال خون و سل تراپي بود و تعداد 46 سخنراني توسط اساتيد و محققين  مطرح از كشورهاي مختلف، نمايندگان انجمن خون شناسي اروپا (EHA) و همچنين اساتيد دانشگاه هاي علوم پزشكي شيراز، ، علوم پزشكي تهران، علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشگاه تربيت مدرس و ساير دانشگاههاي كلان منطقه و  سازمان انتقال خون ارائه گرديد. در اين كنگره جديدترين دستاوردهاي درماني و تشخيصي پيرامون بيماري هاي خوني در پانل هاي تخصصي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .همچنين محققين و پژوهشگران كشورمان نيزحدود سيصد و پنجاه مقاله به دبيرخانه كنگره ارسال كه از اين تعداد بيست و دو  مقاله  پذيرفته شده در قالب سخنراني و تعداد  156مقاله به صورت پوستر ارائه گرديد.

در پايان نيز تمبر ياد بود كنگره توسط حضار امضا و مراسم اختتاميه با اهداء جوايز به مقاله هاي برتر پايان يافت.