مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در سال 1389 تاسیس شد. کار در تمام زمینه های علمی کاربردی، بنیادی، توسعه ای و میان رشته ای از اهداف تاسیس این مرکز است. این مرکز شامل 3 آزمایشگاه تخصصی کشت سلولی، مولکولی، آزمایشگاه های موجود در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز است.

Feature Slides

کارگاه های آموزشی مركز تحقيقات در تابستان 961396-4-11

به اطلاع كليه دانشجويان و كاركنان آزمايشگاه هاي تشخيص طبي، مي رساند كه مركز تحقيقات علوم و فناوري تشخيص آزمايشگاهي واقع در دانشكده پيراپزشكي، كارگاه هاي زير را در تابستان سال جاري برگزار مي نمايد.

 لطفا براي اطلاع از عناوين و هزينه كارگاه ها كليك كنيد.