اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


گزارش دومين كنگره بين المللي بيماري هاي خوني"چالش هاي جديد در تشخيص و درمان"1396-3-1

دومين كنگره بين المللي بيماري هاي خوني  با رويكرد چالش هاي جديد در تشخيص و درمان چهارشنبه 13 ارديبهشت ماه با حضور رياست دانشگاه علوم پزشكي شيراز، قائم مقام رياست دانشگاه در مراكز تحقيقاتي، رياست دانشكده پيراپزشكي و ساير مسئولان در مجتمع فرهنگي دانشگاه شيراز آغاز به كار كرد و در روز جمعه 15 ارديبهشت ماه خاتمه يافت.

اين كنگره به همت مركز تحقيقات علوم و فناوري تشخيص آزمايشگاهي و مركز تحقيقات هماتولوژي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در كلان منطقه 5 آمايشي برگزار گرديد.

محورهاي كنگره شامل هموگلوبينوپاتي، اختلالات خوش خيم و بدخيم خوني، عفونت در بيماريهاي خوني، طب انتقال خون و سل تراپي بود و تعداد 46 سخنراني توسط اساتيد و محققين  مطرح از كشورهاي مختلف، نمايندگان انجمن خون شناسي اروپا (EHA) و همچنين اساتيد دانشگاه هاي علوم پزشكي شيراز، ، علوم پزشكي تهران، علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشگاه تربيت مدرس و ساير دانشگاههاي كلان منطقه و  سازمان انتقال خون ارائه گرديد. در اين كنگره جديدترين دستاوردهاي درماني و تشخيصي پيرامون بيماري هاي خوني در پانل هاي تخصصي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .همچنين محققين و پژوهشگران كشورمان نيزحدود سيصد و پنجاه مقاله به دبيرخانه كنگره ارسال كه از اين تعداد بيست و دو  مقاله  پذيرفته شده در قالب سخنراني و تعداد  156مقاله به صورت پوستر ارائه گرديد.

در پايان نيز تمبر ياد بود كنگره توسط حضار امضا و مراسم اختتاميه با اهداء جوايز به مقاله هاي برتر پايان يافت.


 
مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی
 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی
تلفن: 32270301-71-98+
نمابر: 32270301-71-98+
رایانامه:dlstrc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها

کارگاه های برگزار شده

آئین نامه ها و فرم ها

     ثبت اختراعتازه های سایت