طرح های در حال اجرا

 
1- ارزیابی توانایی روش Flow-Fish در شناسایی جابجایی های کروموزومی
 
 
2- تعیین نوع آنتی بادی های پلاکتی موجود در سرم افراد مبتلا به ITP به روش وسترن بلات
 

3- بررسی تشخیص ترومبوسیتوپنی پورپورای ایمیون با روش فلوسایتومتری
 

4- بررسی تغییرات آدنوزین دآمیناز در بیماران مبتلا به دیابت حاملگی و ارتباط آن با وضعیت گلیسمسک بیمار
 

5- غربالگری انواع هموگلوبینوپاتی با استفاده از الکتروفورز موئین بر روی خون بند ناف


6- شیوع ویروس هپاتیت E و ژنوتیپ ها ی آن در اهدا کنندگان خون در استان فارس، جنوب غربی ایران
 

7- ارزیابی ارزش تشخیصی روش real-time PCR قبل از زایمان و تستهای اسید الوشن و فلوسیتومتری بعد از زایمان در ردیابی گلبولهای قرمز جنینی در خون مادر جهت جلوگیری از ایمنوزاسیون آنتی ژن D
 

8- مطالعه تکثیر آزمایشگاهی ویروس هپاتیت C در سلول های تک هسته ای: دلیلی بر احتمال عود عفونت هپاتیت C پس از درمان
  

9- شناسایی و مقایسه ترکیبات موجود در اسانس گیاه لعل کوهستان و تعیین خواص ضد میکروبی آن بر پاتوژن های مواد غذایی
 

10- تعیین ارتباط میان میزان بیان ژن پروتئین پایدار کننده آلفا هموگلوبین (AHSP) با نسبت سنتز mRNA زنجیره آلفا گلوبین به بتا گلوبین و شدت علائم بالینی در مبتلایان به تالاسمی بتا 
 

11- شیوع RNA ویروس هپاتیت C درنمونه سرم اهدا کنندگان خون با آزمایش ELISA مثبت و تست RIBA که جواب نامشخص دارند
 
 
12- طراحی و ساخت نرم افزار شناسایی و طبقه بندی خودکار انگل های آیمریای پرندگان با استفاده از پردازش تصاویر
 
 
13- تشخیص د.ن.ا Polyomaviruses و Papillomaviruses در نمونه های سرطان پروستات فیکس شده در فرمالین


14- ارزیابی آثار عصاره کلپوره بر جنین و مایع آلانتوییک با استفاده از مدل جنینی جوجه


15- ارزیابی مدت زمان خطرآفرین بودن ویروس آنفلوانزای اندمیک ایران (تحت تیپ H9N2 براي انسان و بررسي آثار)


16- ارزيابي ميزان بيان
miRNA: hsa-mir-181b  و hsa-mir-128 و hsa-mir-451 و hsa-mir-144-3p در سرم خون بیماران با لوسمی حاد لنفوبلاستیک (Acute lymphoblastic leukemia)


17-
بررسی فراوانی همولیز در نمونه های ارسالی از بخش های مختلف به آزمایشگاه بیمارستان شهید فقیهی در سال 1390


18-
بررسي متيلاسيون ژن هاي RASSF1 و P16 و موتاسيون BRAF در كارسينوماي تیروِئید و ارتباط آن با عفونت ویروسي B19


19-
کارآزمایی حیوانی واکسن ژنی ویروس هپاتیت C بر روی موش های  BALB/cدر تولید پاسخ ایمنی هومورال


20-
بررسی مراحل ترمیم زخم ناشی از سوختگی با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی نشاندار شده با  Lentivirus-GFP  در مدل حیوانی رت


21-
مقایسه روش Dried Blood Spot با استفاده از تشخیص ژن  16sRNA-PCR و روش معمولی کشت خون در تشخیص سپسیس نوزادان


22-
بررسی اثر متفورمین بر کولیت القاء شده توسط اسید استیک در موشهای صحرایی


23-
شناسایی تنوع توالی های نواحی ژنی E6/E7 و LCR ویروس پاپیلومای انسانی تایپ 16 و اثرات عملکردی آنها در کارسینومای سلول های سنگفرشی سر و گردن


24-
ارزیابی آثار جانبی و تراتوژنیک گیاه پونه کوهی بر جنین با استفاده از مدل جنینی جوجه


25-
بررسی میزان بیان
miR 125b-3p 4284, 21-3p 4484در نمونه های پارافینه بیماران مبتلا به لنفوم DLBL با روش  Real time PCR


26-
ارزیابی آثار جانبی و تراتوژنیک گیاه زرشک بر جنین با استفاده از مدل جنینی جوجه


27-
ارزیابی اثرات اسید آمینه های لیزین ولیزین نانو بر پارامترهای وزن، رشد و بافت های مختلف بدن جنین با استفاده از مدل جنینی جوجه


28-
ارزیابی کارایی، آثار پاتولوژیک و ضایعات جنینی داروی ضد ویروسی آمانتادین در برابر ویروس آنفلوانزای A تحت تیپ H9N2 با استفاده از مدل جنین جوجه


29-
بررسی اثر حفاظتی عصاره گل گاو زبان بر سلولهای عصبی PC 12 تیمار شده با آلومینیوم مالتولات


30-
طراحی کیت تشخیص افتراقی انتروباکتریاسیه و باکتری های گرم منفی غیر تخمیری و مقایسه عملکرد آن با کیتAPI 20E ساخت فرانسه

 
 
مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی
 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی
تلفن: 32270301-71-98+
نمابر: 32270301-71-98+
رایانامه:dlstrc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها

کارگاه های برگزار شده

آئین نامه ها و فرم ها

     ثبت اختراعتازه های سایت