طرح های در حال اجرا

1- ارزیابی روش استخراج DNA آزاد سلولی با کمیت بالا برای تشخیص جهش BRAFV600E در نمونه های پلاسما بیماران مبتلا به سرطان پاپیلاری تیروئید با روش Allele Specific PCR.

2- بررسی حساسیت واختصاصیت آنتی ژن های بروسلا ملی تنسیس نسبت به آنتی ژنهای بروسلا آبورتوس در تشخیص بیماری تب مالت در جنوب ایران

3- تهیه بایگانی بیولوژیکی، RNA ، DNA و سرم بیماران مبتلا به سرطان خون مراجعه کننده به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

4- نقش مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در ایجاد روماتوئید آرتریت تجربی در رت: یافته های هیستوپاتولوژیک و آزمایشگاهی

5- طراحی کیت ایمونوکروماتوگرافی جهت تشخیص سریع باکتری استرپتوکوکوس پیوژنز در نمونه های فارنژیت

6- بررسی هسیتوپاتولوژیک و تشخیص آزمایشگاهی تغییرات اندام های حیاتی به دنبال القا انفارکتوس میوکارد پس از بستن شاخه جانبی کرونر چپ در مدل حیوانی خرگوش

7- ارزیابی بیان و عملکرد ژن FCRL1/ IRTA5 در رده های سلولی لنفوم بورکیت با استفاده از shRNA

8- تشخیص کمی و ژنوتایپینگ ویروس هرپس 6 انسانی در سرم بیماران تیروییدی مبتلا به هاشیموتو و غیرهاشیموتو :دلایلی بر ارتباط میان عفونت HHV-6 و التهاب تیروییدی هاشیموتو

9- ارزیابی هیستوپاتولوژیک و مطالعه بیان ژن های ویرولانس exoS، exoU، Pil-B، nan1 و ژنهای غیر ویرولانس AmpC و rpoD در سویه های MDR و non-MDR پسودوموناس آئروژینوزا در زخم تجربی پوست در موش صحرایی

10- مطالعه اثرات عصاره‌های الکلی و آبی گیاه کارده بر تغییرات هیستوپاتولوژیک و تشخيص آزمايشگاهي miR-122 در کبد رت

11- مطالعه هیستوپاتولوژیک و تشخيص آزمايشگاهي سطح miR-122 در تغییرات پس از مرگ و نیز مقایسه اثرات روش‌های مختلف آسان کشی در بافت کبد رت

12- بررسی هیستوپاتولوژیک اثرات گیاه برازمبل (Proveskia karel) بر سوختگی درجه سه تجربی پوست در موش صحرایی نر

13- بررسی مهار اثر سایتوکاین های BAFF و APRIL بر بقای سلول های تک هسته ای بیماران B-CLL در محیط کشت ( In-vitro )

14- طراحي روش Real time PCR در تشخيص ژن موتانت BRAFV600E در نمونه Cell free DNA پلاسماي بيماران مبتلا به سرطان تیروئید

15- مطالعه باز در بررسی ایمنی و اثربخشی فرم نانو لیپوزومی موضعی از آمفوتریسین B در مقایسه با درمان استاندارد ملی برای درمان لیشمانیوز جلدی ناشی از لیشمانیا ماژور (فاز 3)

16- تعیین ارتباط میان میزان بیان ژن پروتئین پایدار کننده آلفا هموگلوبین (AHSP) با نسبت سنتز mRNA زنجیره آلفا گلوبین به بتا گلوبین و شدت علائم بالینی در مبتلایان به تالاسمی بتا

17- شناسایی تنوع توالی های نواحی ژنی E6/E7 و LCR ویروس پاپیلومای انسانی  تایپ 16 و اثرات عملکردی آنها در کارسینومای سلول های سنگفرشی سر و گردن

18- سنجش حساسیت آزمایشات تشخیص آنتی ژنCore، آنتی بادی و ژنوم ویروس هپاتیت C برای شناسایی موارد فعال بیماری در اهداکنندگان خون سازمان انتقال خون شیراز دارای کد سمات138913 – 15398

19- مقایسه میزان ترشح پروتئین های بزاق بیماران مبتلا به اوتیسم و گروه کنترل: دلایلی برای انجام آزمایشات غربالگری

 


 

 
 
مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی
 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی
تلفن: 32270301-71-98+
نمابر: 32270301-71-98+
رایانامه:dlstrc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها

کارگاه های برگزار شده

آئین نامه ها و فرم ها

     ثبت اختراعتازه های سایت