دانشجویان

مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی آمادگی خود را جهت سرویس دهی به دانشجویان گرامی در مقاطع مختلف تحصیلی در زمینه های مختلف اعلام می دارد.

برگزاری کارگاههای آموزشی

انجام پایان نامه های دانشجویی در مقاطع  مختلف

تصویب پروژه های مشترک مابین این مرکز با  دیگر مراکز تحقیقاتی

 
مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی
 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی
تلفن: 32270301-71-98+
نمابر: 32270301-71-98+
رایانامه:dlstrc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها

کارگاه های برگزار شده

آئین نامه ها و فرم ها

     ثبت اختراعتازه های سایت