محققان

مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی آمادگی خود را جهت سرویس دهی به محقیقان گرامی در مقاطع مختلف تحصیلی را اعلام می نماید.

این مرکز ضمن ارائه مشاوره ی پروژه های تحقیقاتی در زمینه های مختلف علمی از قبیل هماتولوژی، ایمنی شناسی، بیو شیمی، ویروس شناسی، باکتری شناسی و بیو تکنولوژی امکانات لازم را نیز در اختیار آنان طبق مقررات دانشگاه و مرکز تحقیقات قرار می دهد.

در این مرکز دستگاههای PCR، Real time PCR،Flowcytometry، HPLC، میکروسکوپ فلورسنت ، اینکوباتورهای مختلف و سانتریفیوژهای یخچالدار و سایر امکانات برای انجام تحقیقات وجود دارد که در اختیار محققین و دانشجویان قرار داده خواهد شد.

برگزاری کارگاههای مختلف در زمینه های مختلف یاد شده به صورت جداگانه و یا به در خواست محققین دانشگاه علوم پزشکی از جمله خدمات عمومی این مرکز می باشد. تصویب پروژه های مشترک بین مراکز نیز در دستور کار این مرکز قرار دارد که همواره مورد استقبال قرار می گیرد.

 
مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی
 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی
تلفن: 32270301-71-98+
نمابر: 32270301-71-98+
رایانامه:dlstrc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها

کارگاه های برگزار شده

آئین نامه ها و فرم ها

     ثبت اختراعتازه های سایت